Blue River

Noi reglementări pentru firmele de transport

Din luna februarie 2022 transportatorii români și-au adaptat regulile de funcționare la noile reglementări ale Comisiei Europene privind  detașarea șoferilor care operează transporturi rutiere internaționale de mărfuri pe teritoriul Uniunii Europene și al Regatului Unit. Modificările legislative prevăzute în Pachetul de Mobilitate limitează dreptul transportatorilor rutieri români de a opera 2 transporturi intracomunitare crosstrade exceptate de la detașare și extinde aplicarea detașării și la cursele cu camionul gol. Regulile au intrat  în vigoare în doua etape, pe data de 2 februarie și pe data de 21 februarie și prevăd schimbări importante în ceea ce privește modul de operare al companiilor din sectorul european de transport. 

Directivele prevăd ca șoferii profesioniști care efectuează operațiuni de crosstrade sau cabotaj să fie înregistrați în cadrul platformei lansate de Comisia Europeană – IMI. Acestora le vor fi emise certificate de detașare cu valabilitatea de maximum 6 luni, pe care trebuie să le dețină la bordul vehiculelor, în format electronic sau tipărite.

În document sunt prevăzute schimbări privind următoarele activități de transport de marfă:

 • transport bilateral
 • comerț multilateral
 • cabotaj
 • transport de marfă în tranzit

Sunt excluse din noile reguli operațiunile de transport bilateral, tranzitul și până la 2 transporturi rutiere intracomunitare crosstrade efectuate pe lângă cele inițiale de bilateral

Cele mai importante schimbări pentru șoferi

Principala schimbare este că înainte de detașare, operatorul de transport trebuie să depună o declarație online, cel mai târziu la începutul efectiv al perioadei de detașare. Sunt exceptate de la prevederile detașării transporturile rutiere bilaterale și 2 transporturi rutiere intracomunitare crosstrade efectuate pe lângă operațiunile de transport bilateral.

Conform noilor prevederi, un transportator rutier român care realizează un transport bilateral dus-întors România-Germania cu camionul plin care este exceptat de la regulile detașării, deci mai poate efectua încă 2 operațiuni crosstrade.

Normele Comisiei Europene se aplică și pentru cursele efectuate cu camionul gol, dacă acestea sunt legate de un transport crosstrade sau cabotaj. Conform ghidului C.E, operațiunile de tranzit trebuie să fie diferențiate de operațiunile cu camionul gol. Dacă o  operațiune de tranzit este întotdeauna scutită de regulile de detașare, o cursă fără încărcătură este exceptată de la regulile detașării numai dacă este efectuată în legătură cu o operațiune de transport bilateral.

În același timp, o cursă fără marfă intră sub incidența regulilor detașării atunci când este efectuată în legătură cu cabotajul sau operațiunile internaționale nebilaterale care intră sub incidența regulilor de detașare(crosstrade).

Ce trebuie să conțină declarația pentru detașare

Declarația pentru detașare trebuie să conțină următoarele informații:

 • date privind identitatea operatorului
 • datele de contact ale unui administrator sau ale unei persoane de contact din țara în care are loc detașarea pentru a menține legătura cu autoritățile statului
 • date privind identitatea șoferului
 • data începerii contractului de muncă al șoferului
 • data de începere și de încheiere a detașării
 • numărul plăcuțelor de înmatriculare al vehiculului detașat
 • tipul serviciilor de transport efectuate

Ce documente trebuie să dețină șoferii detașați

 • declarația de detașare ( tipărită sau în format electronic)
 • documentul e-CMR
 • înregistrările tahografului

În termen de maxim 8 săptămâni de la încheierea perioadei de detașare, operatorul trebuie să transmită următoarele documente prin intermediul sistemului IMI:

 • înregistrările tahografelor
 • documentele e-CMR
 • documentația referitoare la remunerația șoferului în raport cu perioada detașării
 • contractul de muncă
 • fișele de pontaj aferente muncii efectuate de conducătorul auto
 • dovada plății remunerației aferente conducătorului auto

În sprijinul respectării noilor prevederi, UNTRR a lansat platforma www.detasaretransport.ro, unde operatorii de transport rutier pot beneficia de completarea și gestionarea documentației.

Prin înregistrarea pe platforma www.detasaretransport.ro firmele de transport rutier au acces la declarațiile de detașare, primesc alerte la expirarea acestora și asigură comunicare cu autoritățile statului în care a avut loc detașarea.

Scopul reglementarilor europene a fost reducerea numărului de sarcini administrative și simplificarea procesului de transmitere a declarațiilor de detașare printr-un portal unic al UE, care va înlocui  site-urile web naționale din statele membre U.E. Totuși, noile proceduri se dovedesc greu de implementat în special de firmele mici de transport, care trebuie să aloce resurse pentru gestionarea numărului mare al declarațiilor de detașare.

Blue River a anunțat încă de la momentul intrării în vigoare a noilor reglementări că va respecta termenele impuse de Comisie iar șoferii companiei se vor întoarce la 8 săptămâni, cu propriul camion.

0 Comments

English