Blue River

Noile condiții de acces ale transportatorilor în țările U.E în 2022

Uniunea Europeană adoptă noi restricții legislative pentru a îndeplini normele mondiale de reducere a poluării. Deși în ultimul deceniu calitatea aerului s-a îmbunătățit semnificativ în Europa, organismele legislative continuă să reglementeze circulația rutieră a vehiculelor poluante.

Datorită restricțiilor actualizate constant, nivelul de poluare al tuturor statelor europene este mai mic chiar comparat cu țări intens populate din Asia. Potrivit statisticilor, în 2021 China produce peste 27%din totalul emisiilor globale iar India este responsabilă pentru 6,6% dintre acestea. În UE procentul emisiilor poluante este de 6,4% din total.

Legislația din România privind normele de poluare


Spre deosebire de majoritatea statelor europene, în România legislația privind poluarea este încă permisivă. Totuși, țara noastră trebuie să urmeze trendul și să se alinieze normelor, iar efectele tranziției sunt resimțite cel mai intens de transportatorii auto de mărfuri. Până la începutul anului 2022, în România nu există restricții de circulație a camioanelor în ceea ce privește nivelul de poluare.
De asemenea, nu există localități în care este interzis accesul unor vehicule cu grad de poluare ridicat. O altă mare problemă este că taxele de utilizare a infrastructurii rutiere naționale (vigneta) nu sunt diferențiate în funcție de gradul de poluare. În ceea ce privește utilizarea vehiculelor care folosesc carburanți puțin poluanți sau nepoluanți, legislația din România are anumite prevederi care ar putea fi considerate posibile avantaje dar, în fapt, nu au impact semnificativ, de exemplu:

În Regulamentul 561/06, articolul 13 (1) litera f, vehicule utilizate pentru transportul de mărfuri pe o rază de 100 km de la sediul întreprinderii, propulsate de gaze naturale, gaze lichefiate sau de electricitate, a căror masă maximă autorizată, inclusiv greutatea remorcilor sau a semiremorcilor, nu depășește 7,5 tone.
În OG 43/1997, se prevede o limită majorată a masei maxime admise, de 1 tonă în plus, pentru vehicule care utilizează combustibili alternativi, în anumite condiții. De fapt, această tonă reprezintă greutatea suplimentară a rezervoarelor combustibililor alternativi. În unele state UE, pentru vehiculele puțin poluante sau nepoluante există scutiri temporare de la plata taxelor de drum și este permis accesul în zonele LEZ.

Ce măsuri au fost adoptate în Europa pentru reducerea poluării?

În țările europene dezvoltate, situația este diferită de cea din România și Bulgaria. Nivelul taxelor de drum este semnificativ mai mare pentru vehiculele care poluează mai mult. În plus, multe zone administrative sau localități nu permit decât accesul vehiculelor Euro 6, doar în anumite intervale orare. Circulația rutieră la orice oră este permisă doar vehiculelor electrice sau care utilizează combustibili alternativi.

Evoluția certificărilor Euro
În ceea ce privește vehiculele specializate în transportul de mărfuri cu masă totală admisibilă mai mare de 3,5 tone, standardele europene de emisii sunt denumite „Euro”. Acestea sunt reprezentate cu cifre romane de la I la VI, notarea cu cifre arabe fiind specifică autoturismelor. Euro I a fost introdus în 1992, urmate de introducerea standardului Euro II în 1996. În 1999-2000 a fost introdus standardul Euro III, urmat de Euro IV în anul 2005. Odată cu introducerea standardului Euro V, în anul 2008, au fost introduse și limitele de emisie voluntare cunoscute sub denumirea de „vehicule ecologice îmbunătățite”(EEV). Standardele de emisii Euro VI au fost implementate în anul 2009 și au intrat în vigoare din 2013/2014. Acestei categorii de autovehicule i-au fost aduse îmbunătățiri pe parcursul anilor, de la Euro VI-A până la Euro VI-E.

Ultima etapă, nivelul Euro VI-E are ca termen de implementare anul 2022

Adaptarea la modificărilor legislative a însemnat pentru statele membre ale UE și stimulente fiscale acordate pentru a accelera comercializarea vehiculelor care îndeplineau noi standarde înainte de termenele de reglementare. În România nu au fost acordate astfel de stimulente, dar a fost interzisă înmatricularea, pentru prima oară, a camioanelor cu normă de poluare mai mică de Euro IV.

La nivel european, primul stat care au limitat circulația vehiculelor poluante (camioane diesel și autobuze) a fost Suedia în 1996 (la Göteborg, Malmö și Stockholm). În anii 2000, numărul zonelor cu emisii scăzute a crescut. În 2005, mai multe municipalități italiene au decis să introducă astfel de scheme și au fost urmate de comunele austriece și germane. Până în 2011, erau deja 179 de zone cu emisii reduse în 9 ţări europene. În octombrie 2018, existau peste 260 de orașe din 12 țări europene care au introdus oficial zone cu emisii scăzute. În prezent, există și 80 de LEZ (low-emission zones) în Germania, 14 în Țările de Jos, 14 în Marea Britanie.

Franța are 14 LEZ, dar acestea sunt în mare parte scheme de urgență în cele mai mari orașe, prin care zonele cu emisii scăzute pot să fie introduse în cazul unor vârfuri de poluare. Scheme similare există și în Spania. Cu toate acestea, o nouă lege a mobilității este în prezent în discuție în Franța și se așteaptă să aducă multe noi LEZ permanente în cele mai mari orașe ale țării. Dezvăluirile Dieselgate din anul 2015 (privind falsificarea softurilor pentru vehicule diesel) despre impactul semnificativ al mașinilor diesel asupra nivelurilor de poluare a aerului și a sănătății publicului a dus la o scădere a vânzărilor de mașini diesel noi. Subiectul a dus la conturarea ipotezei că motoarele diesel nu vor putea ține pasul cu cerințele tot mai stricte de reducere a poluării, de aici și mușamalizările unor „corecți” tradiționali. 

Utilizarea CNG, soluția viitorului în transportul de mărfuri
În ceea ce privește acordarea de beneficii prin actele normative în cazul efectuării transportului rutier de mărfuri cu vehicule puțin poluante, singura categorie luată în considerarea este cea care funcționează cu combustibil CNG.
Acest lucru se întâmplă deoarece variantele alternative (electrice sau hidrogen) nu sunt încă viabile pentru realizarea transportului pe distanțe lungi de drum.


Anticipând presiunea tot mai mare de a reducere a poluării la nivel mondial și introducerea a noi restricții de transport, Blue River se aliniază la standardele impuse de Europa. La începutul anului 2022, compania are 20 de camioane alimentate cu CNG în flotă și continuă înlocuirea camioanelor vechi cu variante moderne și nepoluante.

0 Comments

English